Tiếp nhận mọi phản hồi của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sản phẩm của công ty thông qua:

  • Số điện thoại:
  • E- mail:
  • Địa chỉ:
  • Người phụ trách:

Tất cả mọi trường hợp phản hồi, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ giải quyết dựa trên thương lượng và thỏa thuận.

0983 44 99 66
028 39296967
popup

Số lượng:

Tổng tiền: